Estudis termogràfics PDF Imprimeix

Desde Andreu Manteniment Industrial busquem oferir un servei de manteniment integral. per això no sols arreglem i solucionem averies sino que proporcionem un servei predictiu i preventiu mitjançant càmara termogràfica d'última generació.

Els estudis termogràfics son una important eina per al manteniment preventiu i predictiu d'instal·lacions de tot tipus com: motors, transformadors, quadres elèctrics, forns, cambres frigorífiques, etc.

L'estudi d'un termograma permet la localització de punts calents que delaten la presencia de defectes de funcionament en els equips abans de que es produeixi la averia. D'aquesta manera es pot dur a terme un manteniment preventiu de les instalacions.

Aplicacions

 • Detecció d'anomalies al sistema sense interrompre el procés productiu.
  D'aquesta manera els nostres clients poden estalviar-se despeses de producció minimitzant el nombre d'aturades de producció per manteniment dels equips. El manteniment preventiu pot realitzar-se amb més freqüència ja que no s'intervé en el procés de fabricació amb la conseqüent millora del funcionament.
 • Localització amb exactitud i antelació de potencials problemes.
  La precisió d'aquests sistemes termogràfics ens permeten determinar amb rapidesa i exactitud el focus del problema.
  El funcionamient d'equips com per exemple coixinets,motors, bombes, etc, amb un augment substancial poden indicar el mal funcionament de l'equip i d'aquesta manera avançar-nos a futures averies.
 • Disminució de les actuacions de manteniment i redueixen el temps de reparació.isminución las actuaciones de mantenimiento y reducen el tiempo de reparación
  Aquestes millores del manteniment preventiu es veuen reflexades de manera positiva en els costos de producció i manteniment, optimitzant els recursos dels que disposem i el temps emprat en manteniment.
 • Allarguen de la vida útil dels equips
  La vida útil dels equips està influida directament pel funcionament i el manteniment realitzat, de manera que un manteniment eficient ens permet allargar la vida útil dels nostres equips.
 • Permeten un ús de l'energia més eficient.
  Es disminueix el consum als equips de refrigeració/calefacció actuant sobre les causes que originen les perdues de fret o calor.
  D'aquesta manera s'aconsegueix tant un estalvi energètic com un menor impacte mediambiental.
 • Le proporcionen descomptes a la pòliça de segur
  Donada l'eficiència dels estudis termogràfics, la gran majoria de les companyies asseguradores valoren positivament que la seva empresa tingui un programa de manteniment amb anàlisi termogràfic.

Documentació

Amb cada estudi termogràfic elaborem un informe complet de l'estat de tots els punts de la instal·lació, assenyalant els punts més crítics de la instal·lació.

Informe termografía

Informe d'exemple

Exemples

Termografies per a l'estudi de l'aillament tèrmic d'una nau frigorífica.

Termografia 1Termografia 2

Termografia 3Termografia 2

Termografíes par a l'estudi d'errors al sistema elèctric.

Termografia 5Termografia 6

Termografia 7Termografia 8