Manteniment PDF Imprimeix

Li oferim els nostres serveis de manteniment tant en actuacions puntuals, com incorporant un tècnic d'Andreu Manteniment Industrial a la seva plantilla habitual, adaptant-nos a l'horari de la seva empresa.

Cobrim tots els aspectes del manteniment industrial.

  • Servei de manteniment correctiu a peu de màquina:
    Reparaciones d'avaries elèctriques, electromecàniques y electròniques.
  • Servei de manteniment preventiu:
    Comptem amb una eina de gestió i diagnostic de manteniment preventiu a la mesura dels seus requeriments.
  • Servei de manteniment predictiu
    Implantació de sistemes para detectar possibles disfuncions de las màquines abans que es produeixin.

Disposem dels equips més novedosos com els sistemes de termografia o analitzadors de xarxes elèctriques.