Andreu Manteniment es presenta al Jaume Huguet

Andreu Manteniment es presenta al Jaume Huguet

El passat sis de febrer, el nostre director Jordi Andreu Ribas va fer la presentació del grup AMI (Andreu Manteniment Industrial, format per les empreses AMI, Andreu Solar i AMOC) a l’Institut Jaume Huguet de formació professional, de Valls.

A la sala d’actes del centre docent, hi van assistir estudiants de grau superior d’administració i finances, logística, disseny en fabricació mecànica, mecatrònica, automatització i robòtica.

La finalitat de la presentació és que els alumnes coneguin Andreu Manteniment Industrial per poder fer les pràctiques curriculars, la Formació Dual i coneguin les sortides professionals de l’empresa per un futur lloc de treball.