Andreu Manteniment amb la formació dual

Andreu Manteniment amb la formació dual

Andreu Manteniment participa en un programa de Formació Professional Ocupacional Dual amb la col·laboració de l’Institut d’Educació Secundària Jaume Huguet de Valls i l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera.