ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL

Organització

Totes les empreses del Grup Andreu treballem per equips de projectes. Cada equip de projectes disposa d’un project leader que és la persona encarregada de mantenir el contacte directe amb el client, l’enginyeria, els proveïdors i la nostra oficina tècnica.

Cada projecte es controla per un software de gestió de projectes a temps real.

Tant el client com totes les persones que formen part de l’equip de projectes coneixen totes i cada una de les particularitats del projecte.

Departamenttècnic comercialProducció idesenvolupamentDept. prevenció, qualitati medi ambientOperacionsAdministraciói financesLogísticaClientProject leaderProveïdors externsEnginyeria externa
Jordi Andreu Ribas - gerent

Departament tècnic comercial

Jordi Andreu Ribas - gerent

L’objectiu del departament comercial és oferir tota classe de solucions que estiguin a l’abast de les nostres possibilitats. Això ens garanteix dependre de nosaltres mateixos i tenir el control del projecte.

Aquest departament està coordinat amb l’àrea d’enginyeria i oficina tècnica, iniciant la cadena de processos per arribar al repte que ens han confiat.

Andreu Manteniment Industrial : Projectes

Operacions

Andreu Manteniment Industrial : Projectes

En aquest punt, el nostre equip de tècnics intervenen executant totes les fases del projecte.

Gràcies a la diversitat de la nostra plantilla, involucrem als tècnics amb les capacitats idònies per aconseguir amb èxit qualsevol projecte que ens proposen.

Comptem amb un equip d’enginyers i tècnics (mecànics, informàtics i elèctrics) multidisciplinari i altament qualificat, especialitzat en el disseny, enginyeria, automatització i optimització de processos.

Ens recolzem en els softwares més utilitzats com són Autocad, Eplan, Demelec, SolidWorks, TIA Portal, entre altres.

Aquest departament és responsable de la realització i muntatge de pressupostos, gestió de compres de materials amb el departament de logística i seguiment de les obres.

Mantenim un contacte permanent amb el client, assegurem el correcte desenvolupament dels nostres projectes.

Projecte de producció d'automòbil

Producció

Projecte de producció d'automòbil

El nostre equip de tècnics intervé executant totes les fases del projecte.

Gràcies a la diversitat de la nostra plantilla involucrem als tècnics amb les capacitats idònies per aconseguir amb èxit qualsevol projecte que ens proposin.

Oferim un pla de formació contínua al nostre personal perquè som conscients que és un benefici per al nostre client. 

Qualitat & Sostenibilitat

Prevenció, Qualitat i Medi Ambient

Qualitat & Sostenibilitat

Les tasques d’aquest departament són mantenir tota la documentació de seguretat i laboral actualitzada dia a dia per facilitar l’entrada dels nostres tècnics a tots els punts on mantenim l’activitat.

Per això hem rebut la formació necessària per treballar en diferents plataformes com CTAIMA, ECOORDINA, EGESTIONA, etc. També es vetlla per les formacions contínua als nostres tècnics en el camp de la prevenció.

Administració i finances

Administració i finances

Administració i finances

Les tasques administratives d’aquest departament estan basades a mantenir tota la traçabilitat de la nostra activitat. Per això és imprescindible tenir a un equip àgil i flexible per gestionar-lo.

Utilitzem un software específic per Andreu Manteniment Industrial S.L. amb una base de dades actualitzada amb les principals marques del sector (Schneider, Siemens, Fanuc, Omron, Pilz, Contact, Simon, Phoenix, Xontact, Weidmüller, etc) diferenciant amb el màxim detall els pressupostos, albarans i factures per satisfer als nostres clients.

Logística

Logística

Logística

És el departament responsable de la gestió del material en relació amb el departament d’operacions i oficina tècnica. Tenim una relació directa entre proveïdors de referència i famílies d’articles. No ens basem en la rapidesa sinó amb la qualitat dels materials subministrats. 

 

A més de la bona gestió dels materials i màquines utilitzades per a la realització dels diferents projectes, són els responsables de l’adequada separació dels residus i gestionar el seu reciclatge.