Airbus 350

airbus 350
Descripció del projecte:

Andreu Manteniment va participar en el projecte de l’Airbus 350.

Categoria

Aeronàutica