Planta GLP

Descripció del projecte:

Andreu Manteniment Industrial va participar en el projecte d’una planta GLP. El premuntatge es va dur a terme a les instal·lacions d’Andreu Manteniment, i a posteriori, es va procedir a fer el muntatge al lloc de la instal·lació, a Xile.

Elements principals:
  • 2 escalfadors de gas 75KW
  • 3 bombes compressores 15KW
  • 3 bombes interc. 30KW
  • 3 cremadors de caldera 9KW
  • 160 entrades digitals
  • 96 sortides digitals
  • 96 entrades analògiques
  • 16 entrades analògiques
Categoria

Altres