+ INFO RGPDUE

Textos Legals Versió 2 12-2018
3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament. ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, SL.
Crta. Pla de Santa Maria 253, Nau C1 – 43800 VALLSNIF B43752179
Tel. 977 60 70 65
Contacte del DPD
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.  Essent específiques per la finalitat que es detalla.
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió, excepte previsió legal.

 

Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

 

Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets te? Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  mrobert@andreumanteniment.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

3.1 Formulari 1 – CONTACTE
Textos Legals Versió 2   12-2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica)
Responsable ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  andreumanteniment.com

.

.

.

.

3.2 Formulari 2 – VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP HUMÀ?
Textos Legals Versió 2   12-2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica)
Responsable ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
Finalitat Recollida de les dades per gestionar la seva sol·licitud de treball mitjançant l’enviament del seu CV, així mateix com participar en els processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  andreumanteniment.com